Technical Program Committee

Mei-Juan Chen
National Dong Hwa University, Taiwan

Hao-Hui Chen
National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan

Hsiao-Chin Chen
National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan

Yen-Lin Chen
National Taipei University of Technology, Taiwan

Shih-Lun Chen
Chung Yuan Christian University, Taiwan

Wen-Huang Cheng
National Chiao Tung University, Taiwan

Ying-Ren Chien
National Ilan University, Taiwan

Jian-Jiun Ding
National Taiwan University, Taiwan

Yongzhao Du
Huaqiao University, China

Chih-Hsien Hsia
National Ilan University, Taiwan

Kai-Lung Hua
National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan

Jason C. Hung
National Taichung University of Science and Technology, Taiwan

Shang-Hong Lai
Microsoft, Taiwan

Wen-Cheng Lai
National Penghu University of Science and Technology, Taiwan

Szu-Yin Lin
National Ilan University, Taiwan

Ting-Lan Lin
National Taipei University of Technology, Taiwan

Cheng-Shian Lin
CTBC Business School, Taiwan

Peizhong Liu
Huaqiao University, China

Sungkwon Park
Hanyang University, Korea, Korea

Heri Prasetyo
Universitas Sebelas Maret, Taiwan

Nicodimus Retdian
Shibaura Institute of Technology, Japan

Hao San
Tokyo City University, Japan

Chi-Chia Sun
National Formosa University, Taiwan

Yi-Hsien Wang
Chinese Culture University, Taiwan

Kok Sheik Wong
Monash University Malaysia, Malaysia

Hung-Wei Wu
Kun Shan University, Taiwan

Chia-Yu Yao
National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan

Lau Phooi Yee
Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia

Huanqiang Zeng
Huaqiao University, China

Lin Zhang
Tongji University, China